Bakgrund

 

Är född 1983 och uppvuxen i Gråbo, nordost om Göteborg. Bor

numera i Sollebrunn, mellan Alingsås och Trollhättan, där jag

även har min ateljé.

 

 

Jag har en treårig gymnasial utbildning i dekorationsmåleri och

design samt har läst ett antal kurser i skiss– och ritteknik på

Högskolan Väst i Trollhättan. Jag har även gått akvarellkurs på

Folkuniversitet i Alingsås.

 

 

Konstnärskap

 

 

Mitt konstnärskap består, enligt min mening, av fantasifulla och

underfundiga motiv med med stor variation. Dessa har ofta såväl

naturalistiska som surrealistiskt inspirerade inslag. Målningarna är

i flera fall figurativa, men målar även abstrakt konst. Stundom är

mina alster banala och naiva, stundom mer expressiva och suggestiva.

Mitt konstnärsutövande kan även anta en mer romantisk och okonstlad

karaktär.

 

Illustrationerna är för mig ett sätt att skildra och transformera olika

tankar, reflektioner och sinnesstämningar. Det är även ett sätt att

projicera olika typer av observationer jag gjort. Ofta har jag en vision,

en tanke eller en speciell stämning jag vill ge uttryck för och förmedla.

Det centrala i mitt konstnärskap ligger i själva skapandeprocessen vilken

på det personliga planet bringar mig glädje, harmoni och sinnesfrid. Min

nyfikenhet på nya konstnärliga uttrycksformer medför att jag ständigt

söker nya utmaningar och projekt. Ofta arbetar jag med att flera tavlor

och projekt parallellt med varandra, vilka alla är under olika utvecklings-

faser. Målningarna produceras i ett behagligt kreativt kaos av tankar och

olika sinnelag.

 

Jag hämtar inspiration från såväl naturen som från min omgivning

i övrigt. Influenserna kan komma från natursköna och färgstarka

landskap, från olika föremål eller från inspirerande människomöten.

De kan även komma från olika situationer och händelser som påverkat

mig eller från mer triviala vardagsaktiviteter.

 

Det är min förhoppning att jag med min konst kan väcka känslor och ge

upphov till diskussion.

 

 

 

Material och teknik

 

Jag arbetar med olika material såsom oljetempera, akryl och kol. Målar

både tavlor, väggmålningar och möbler. Jag har även designat en tatuering

för kunds räkning. Jag ägnar mig bland annat åt gamla tekniker såsom

marmoreringar och träådringar men även grisaillemålning och trompe

l’œil. På senare tid har jag dock främst inriktat mig på att måla tavlor i

akryl.

 

 

Beställningar

 

Jag tar även emot beställningar på både tavlor och väggmålningar.

Har du något önskemål på ett motiv, en bild eller något annat du

skulle vilja få målat, kontakta mig gärna!

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

Erika Persson

 

(Foto: Lillemor Lindskog)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Copyright ©Yeka Art Web design: Erika Persson